‘Jongeren zouden een carrière van meer dan 10 kunnen hebben’

Een liefdadigheidswedstrijd moedigt schoolkinderen aan om ondernemend te worden en hun eigen producten te maken.