Triple lock pensioentoezegging geschorst voor een jaar

Triple lock pensioentoezegging geschorst voor een jaarGepubliceerd5 minuten geledenDelencloseDeel paginaKopieer linkOver delen

De regering heeft een schorsing van een jaar bevestigd van de “triple lock”-formule voor jaarlijkse verhogingen van de staatspensioenen.

De stap volgt op de bezorgdheid van de regering dat een grote stijging van het gemiddelde inkomen na de pandemie zou hebben geleid tot een stijging van de pensioenen met 8%.

Werk- en pensioensecretaris Therese Coffey zei dat de gemiddelde inkomenscomponent in het boekjaar 2022-2023 buiten beschouwing wordt gelaten.

In plaats daarvan zal de stijging de consumenteninflatie zijn of 2,5%.

“Morgen zal ik alleen voor 2022-23 een wetsvoorstel voor verhoging van de sociale zekerheid en uitkeringen indienen”, vertelde ze aan de Commons.

“Het zal ervoor zorgen dat de basis- en nieuwe staatspensioenen met 2,5% stijgen of in lijn zijn met de inflatie, wat dit jaar naar verwachting het hogere cijfer zal zijn, en zoals vorig jaar gebeurde, zal het het inkomenselement voor 2022-23 opnieuw opzij zetten voordat wordt hersteld voor de rest van dit Parlement.”

.