Kickstartregeling zorgt voor 19.000 stageplaatsen

Kickstart-regeling creëert 19.000 stagesGepubliceerde duur41 minuten geledenimage copyrightGetty Images

Een banenplan van de overheid voor jongeren heeft tot dusver bijgedragen aan het creëren van meer dan 19.000 arbeidsplaatsen, aldus de Schatkist.

Veel van de deelnemers beginnen deze week, nadat in juli het Kickstart-programma werd aangekondigd.

Jongeren behoren tot de zwaarst getroffen door de stijgende werkloosheid als gevolg van de coronavirus-crisis.

De regeling is een initiatief dat gericht is op het verminderen van langdurige werkloosheid bij jongeren.

Werkgevers schrappen honderdduizenden banen nu de coronaviruscrisis de Britse economie blijft schokken.

En het werkloosheidspercentage onder jongeren is veel hoger dan het algemene percentage van 4,8%, tot 14,6%.

Werkloosheidspercentage: hoeveel mensen hebben geen werk? De werkloosheid in het VK blijft stijgen

Voor jongeren in sectoren die bijzonder zwaar zijn getroffen door de coronaviruscrisis, zoals horeca en winkelstraten, is het probleem dat “er gewoonweg geen vacatures beschikbaar zijn”, zegt Kathleen Henehan, senior econoom bij de Resolution Foundation denktank.

“De weinige vacatures die er zijn, zijn meestal geconcentreerd in sectoren als de gezondheidszorg. De carrièresprong van hotels naar gezondheidszorg is in de beste tijden moeilijk, laat staan ​​tijdens een recessie”, zei ze.

Mevrouw Henehan prees het Kickstart-programma als een “manier om jonge mensen waardevolle betaalde werkervaring op te doen in een tijd waarin er maar weinig kansen op werk zijn”.

“Kickstart raakt de kern van een van de grootste problemen die voortvloeien uit economische crises – het risico van langdurige jeugdwerkloosheid”, zei ze.

Maar ze zei dat er andere inspanningen nodig zullen zijn om het bredere probleem van de jeugdwerkloosheid, die meer dan een miljoen kan overschrijden, aan te pakken. Dit zijn onder meer bedrijven die in nieuwe banen investeren en ervoor zorgen dat leerlingplaatsen en opleidingsmogelijkheden naar jongeren gaan.

Vaardigheidsboost

De Kickstart-regeling staat open voor 16- tot 24-jarigen die universeel krediet claimen.

Het programma van £ 2 miljard heeft tot doel 250.000 stages te creëren, met ruimte voor meer als het initiatief een succes wordt.

Het werd in augustus geopend voor toepassingen en begon vorige week. Het loopt tot december 2021 – met de mogelijkheid om te worden verlengd.

Werkgevers die zich hebben aangemeld, zijn onder meer Bloomberg, Network Rail en KFC, zei de schatkist.

Volgens de regeling dekt de overheid 100% van het leeftijdsrelevante nationale minimumloon gedurende 25 uur per week, plus pensioen en premies volksverzekeringen.

Per uur is dat £ 4,55 voor kinderen onder de 18, £ 6,45 voor 18- tot 20-jarigen en £ 8,20 voor 21- tot 24-jarigen. Werkgevers kunnen die vergoeding aanvullen als ze dat willen.

Afbeelding copyrightGetty Images afbeelding onderschrift Bedrijven die veel jonge mensen in dienst hebben, zoals horeca, zijn hard getroffen tijdens de pandemie

Werkgevers krijgen ook £ 1.500 om ondersteuning en training op te zetten en om uniformen en andere kosten te betalen.

Eerdere banenregelingen van de overheid zijn bekritiseerd omdat ze bedrijven goedkope arbeidskrachten gaven, waardoor ze duurder personeel kwijt konden.

Volgens de Kickstart-regeling moeten werkgevers echter bewijzen dat de plaatsingen de bestaande banen niet vervangen.

Mevrouw Henehan zei dat de regering nauwlettend in de gaten moet houden of de regeling gevestigde werknemers verdringt naarmate meer bedrijven zich aanmelden.

Vereenvoudigingsoproep

Toen de regeling werd gelanceerd, maakten sommigen zich zorgen over de manier waarop kleine bedrijven zouden kunnen deelnemen, omdat werkgevers ten minste 30 plaatsingen moesten bieden.

Het ministerie van Financiën zei echter dat meer dan 500 “gateways” – organisaties die optreden namens werkgevers met ruimte voor 29 of minder plaatsingen – zich hadden aangemeld.

De Britse Kamers van Koophandel (BCC) prees de regeling, maar zei dat het aanvraagproces eenvoudiger moest zijn om meer bedrijven aan te moedigen deel te nemen.

“Geworteld in lokale zakengemeenschappen in het VK, speelt Chambers een leidende rol in het verbinden van bedrijven met jonge mensen om op de lange termijn hoogwaardige werkgelegenheid te creëren. Ze zullen het sollicitatieproces vereenvoudigd willen zien”, aldus James Martin, beleidsdirecteur van BCC.