Toen de werkloosheid meer dan 3 miljoen bedroeg – en bleef stijgen

Hoe verhoudt het VK zich nu in een recessie tot de recessie in de jaren tachtig?