Betalen we binnenkort rente op ons spaargeld?

Save money

Analisten in Het Financieel Dagblad menen dat we binnenkort rente zullen moeten betalen op het stallen van spaargeld. De depositorente, de rente die Nederlandse banken krijgen op het geld dat ze bij de Europese Centrale Bank stallen, wordt volgend jaar namelijk nog verder verlaagd – en staat nu al onder nul.

Momenteel staat de depositorente bij de ECB op -0,4%, en er wordt verwacht dat die in de zomer van 2020 verder zal zakken naar maar liefst -0,7%. Momenteel betalen de banken de depositorente zelf, maar wanneer de kosten voor de banken oplopen, is de kans groot dat die extra kosten doorgerekend zullen worden naar de consument – de spaarder dus.

Grote Nederlandse banken als ING en ABN AMRO hanteren momenteel nog een positieve rente. De rente daalt daar echter ook: in augustus verlaagde ING de spaarrente reeds van 0,03 naar 0,02%, en de spaarrente bij ABN AMRO stond in juli al op 0,02%. Sommige kleinere banken kunnen voorlopig dan weer spaarrentes tot nog wel 0,25% bieden. Wanneer de depositorente verder zakt, zou het wel eens kunnen dat grote banken hun klanten geen positieve rente meer kunnen beloven.

De ECB zegt een compenserende maatregel in te zullen voeren, maar wat die precies inhoudt is nog niet bekend. De beweegredenen van het ECB zijn dan weer wel helder: met het verlagen van de rente hopen ze de stagnerende Europese economie weer aan te zwengelen. De maatregel zou het aantrekkelijker moeten maken om overtollig kasgeld, dat de banken nu dus bij de ECB stallen, weer de economie in te pompen.

In Zwitserland, waar de maatregel al strenger werd doorgevoerd en de ECB een rente van -0,75 hanteert, werd het beoogde effect vermoedelijk al bereikt.