Aanpassing assetallocatie ABN AMRO MeesPierson

Men have a model house on hand,other hand is using a pen signing.

De private bank van ABN AMRO verlaagt de weging van neutraal naar onderwogen.
ABN AMRO is minder positief over de aandelen en heeft daarom deze beslissing genomen.
Tevens is de sector industrie ook van neutraal naar onderwogen verlaagt, zij schatten deze industrie negatiever in.

De weging in grondstoffen is weer neutraal, na de verkoop van de positie in goud.
De positie in bedrijfsobligaties is versterkt.

“Met de wijzigingen in onze assetallocatie is onze aandelenportefeuille defensiever gemaakt en daardoor minder afhankelijk van economische groei en winstgroei. De bereidheid van de Amerikaanse Fed om de rente te verlagen is positief voor beleggers. Maar het effect is voor een groot deel al in de huidige aandelenkoersen verdisconteerd, waardoor het opwaartse koerspotentieel beperkt is. Tegelijkertijd is het bedrijfssentiment door het weer oplaaiende handelsconflict aanzienlijk verzwakt. Dit weegt zwaar op de winsten. Al met al weegt de mogelijkheid van een economische groeivertraging zwaarder dan het potentieel van verdere verbetering, hoewel de kans op een recessie laag blijft. Het is nu tijd om het risico van aandelen te verminderen. We doen beleggers de suggestie om de verkoopopbrengsten in liquiditeiten te steken.” Aldus Richard de Groot, voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité.

 

De weging van gezondheidszorg is verhoogd naar overwogen.

Dit komt omdat de winstgroei bij bedrijven minder afhankelijk zijn van de economie, zegt de bank.

Nieuwe geneesmiddelen daar ziet De Groot verbeteringen in. 

“Dit komt de veerkracht van deze bedrijven ten goede, ook bij een afnemende economische groei.”

 

ABN AMRO MeesPierson is minder enthousiast over de sector industrie.

Dit komt vanwege de zwakkere economische verwachtingen van vooral Europa.

 

Versterkte positie in bedrijfsobligaties

ABN AMRO MeesPierson heeft de positie in bedrijfsobligaties in de obligatieportefeuille versterkt door de opbrengsten die zijn ontstaan uit een verlaagd inflatie-gerelateerde Italiaanse en Spaanse staatsobligaties.

Het verwachte programma voor de inkoop van obligaties door de Europese Centrale Bank kan gebruikt worden door Europese bedrijfsobligaties om op mee te liften.

Geef een antwoord